Corers, Stoners & Ballers

Code: 668100620WO
Code: 668115RH
Code: 66813R
Code: 668215R
Code: 6703110
Code: 6704000
Code: 6704045
Code: 668100620WO
Code: 668115RH
Code: 66813R
Code: 668215R
Code: 6703110
Code: 6704000
Code: 6704045
Code: 668100620WO
Code: 668115RH
Code: 66813R
Code: 668215R
Code: 6703110
Code: 6704000
Code: 6704045

Large Moulded Corer 20mm

Code: 668100620WO

Moulded Baller 25mm

Code: 668115RH

Double Baller

Code: 66813R

Moulded Baller 30mm

Code: 668215R

Decorex Butter Curler

Code: 6703110

Kernex Cherry Stoner

Code: 6704000

Olivus Olive Stoner

Code: 6704045